[1]
A. J. Jiménez Alfaro, E. Corona Organiche, G. Cortés Barrera, y I. C. Alcocer Guillermo, «C»., RICT CCAI, vol. 2, n.º 3, pp. 6–11, abr. 2024.